New Dawn open air 21.- 25. 8. 2024

Požehnaný, který příchází ve jménu Hospodinově (Lk 13,35)

New Dawn - open air

Příští setkání proběhne v termínu:
21. - 25. 8. 2024

Motto konference:

Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově (Lk 13, 35)

aktuální informace

Děkujeme vám všem za další úžasný New Dawn, který předčil naše očekávání!

Budeme rádi, pokud nám v dotazníku napíšete, co se vám líbilo, jak vám Bůh požehnal, nebo co můžeme zlepšit pro příští rok.

Děkujeme Nadačnímu fondu Credo za finanční podporu.

klášter hájek

Velkým přínosem pro konferenci je samotné místo. Století modliteb bratří františkánů a poutníků spočívá na tomto místě jako požehnání, z něhož smíme čerpat i my. Rádi bychom přispěli k obnově tohoto kláštera i finančně, proto během konference pořádáme pro bratry františkány sbírku. Letošní činila neuvěřitelných 184 tisíc korun. O. Filip všem z celého srdce děkuje!

New Dawn - Nové svítání

Katolické charismatické setkání inspirované atmosférou charismatické konference v anglickém Walsinghamu.

modlitba chval

přednášky

slavení eucharistie

modlitba za uzdravení

večer smíření

modlitba za vylití Ducha svatého

Program konference 2024

středa  21. SRPNA 2024

13:00 Otevření registrace 
17:00 Zahajovací mše svatá
18:00 Večeře 
19:00 Modlitba chval 
20:00 Úvodní přednáška 

čtvrtek 22. SRPNA 2024

08:45 Modlitba chval
09:30 * Přednáška
10:30 Přestávka
11:00 Mše svatá
12:30 Oběd + osobní volno
14:30 * Workshop I 
16:00 * Workshop II 
17:30 Večeře + osobní volno
19:00 Modlitba chval 
20:00 Večer smíření 
23:00 - 07:00 Celonoční adorace 

pátek 23. SRPNA 20234

08:45 Modlitba chval
09:15 * Přednáška
10:00 Přestávka + přesun k 19. zastavení poutní cesty
10:45 Procesí do Hájku se sochou Panny Marie 
11:30 Mše svatá -
12:30 Oběd + osobní volno
14:30 * Workshop I 
16:00 * Workshop II

17:30 Večeře + osobní volno
19:00 Modlitba chval
20:00 Večer modlitby za uzdravení
23:00 - 07:00 Celonoční adorace 

sobota 24. SRPNA 2024

08:45 Modlitba chval
09:30 * Přednáška 
10:30 Přestávka
11:00 Mše svatá 
12:30 Oběd + osobní volno
14:30 * Workshop I 
16:00 * Workshop II 
17:30 Večeře + osobní volno
19:00 Modlitba chval 
20:00 Večer modlitby za vylití Ducha svatého
23:00 - 07:00 Celonoční adorace 

neděle 25. SRPNA 2024

08:45 Modlitba chval
09:30 * Přednáška 
10:30 Přestávka
11:00 Závěrečná mše svatá 

* probíhá zvlášť program pro děti

- Během odpoledních workshopů probíhá paralelně přímluvná modlitba
- Mládež má svůj vlastní program
- Změna programu vyhrazena

Informace pro účastníky

Do začátku konference New Dawn 2024 zbývá

Odpočet

Informace o ubytování, možnostech stravování, dopravě a parkování v Hájku, speciálním programu pro děti a mládež:

Hosté konference 2023

P. Petr Beneš

Farář v brněnských Židenicích, člen vedoucího týmu i spolku New Dawn CZ. Pro svou schopnost předávat hluboká sdělení s nadhledem a humorem sobě vlastním, je oblíbeným mluvčím. Je také mj. členem vedoucího týmu dětské charismatické konference v Brně.

P. Vojtěch kodet O.carm

Katolický kněz a člen řádu karmelitánů. Je výjimečným kazatelem a exercitátorem, jehož vášní je především Boží slovo a jeho aplikace do života každého křesťana. Je nestorem charismatické obnovy v ČR, kterou po desetiletí systematicky buduje a formuje.

Peter Lipták

Manžel a otec dvou dětí, absolvent katolické teologie, je členem košického společenství Maják. V současné době slouží jako evangelizátor a přednáší na konferencích. Jeho největší touhou je, aby každý poznal Krista a byl pokřtěn v Duchu sv.

Marek Novák 

Katolický laik, kterému leží na srdci formace křesťanů a rozvíjení darů a charismat, zvláště proroctví a modlitby za uzdravení. Je součástí týmu Otcova srdce. Pracuje pro nadační fond Credo, díky kterému se může naplno věnovat službě a pořádat kurzy a obnovy. Žije v Sušici a je otcem tří dětí.

Josef Byrtus 

Katolický laik, s manželkou Reginou působí na Jablunkovsku, kde vede společenství a další duchovní aktivity. Jeho vášní je Písmo svaté, které ho dovedlo ke studiu hebrejštiny a židovských tradic. Ve svých přednáškách posluchačům odkrývá nové hlubiny Božího slova, které na své cestě objevil.  

PAVOL STREŽO

Katolický laik, s manželkou Jankou a třemi dětmi bydlí v Dolním Kubíně. Je vedoucím Společenství Nové evangelizace (SNE) a jeho ústředními tématy jsou Boží Otcovská láska, smíření v rámci různých křesťanských denominací a iniciaitiva TJCII.

Gary Stephens

Lídr anglického New Dawn, který se věnuje službě evangeliu na plný úvazek. Pravidelně přednáší na konferencích, seminářích a obnovách. Věnuje se také problematické mládeži a dobrou zprávu přináší i do věznic. S manželkou Joanne má 7 dětí.

ondřej novák

Katolický laik z Frýdku-Místku, povoláním právník, jehož charismatem je modlitba za uzdravení. Sám byl uzdraven z fyzického hendikepu a ve své službě zažívá velké působení Boží moci.

P. Karol Matlok MIC

Je členem Kongregace kněží Mariánů a v současnosti duchovním správcem farnosti u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Praze-Hostivaři. Jeho srdci jsou především blízké chvály, evangelizace a témata spojená s Duchem sv. Pochází z Polska a v České republice působí téméř 20 let.

ONDŘEJ LIŠKA

Lídr kapely Gedeon Worship a člen společenství Projekt On. Povoláním učitel, nyní se věnuje službě evangliu na plný úvazek. Jeho srdce hoří pro chválu, kterou přináší na různá místa včetně věznic. Je autorem mnoha písní, které obohatily chválovou kulturu v naší zemi. S manželkou Veronikou mají jednu dceru.

gedeon worship

Chválová kapela ze společenství Projekt On z Valašských Klobouk. Jejich touhou je vyvyšovat jméno Ježíš na každém místě a přinášet chválu, ke které se bude On přiznávat mocnými znameními a zázraky. Povedou chvály během sobotní večerní modlitby za vylití Ducha sv.

Andrej Babulík

Lídr slovenského Nového svitania (New Dawn) a společenství, které vzniklo na anglickém New Dawn ve Walsinghamu. Kromě přednášek také slouží přímluvnou modlitbou. S manželkou a dětmi žije v Dubnici nad Váhom.

Fotografie z konference

Kontaktní údaje

Sídlo spolku

New Dawn CZ z.s.
Obicka 72
Hrochův Týnec 538 62
IČO: 07143010

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Beranová
+420 777 188 126
(18-21:00)
E-mail: info@newdawn.cz

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2601443412 /2010 (Fio Banka)
IBAN: CZ0920100000002601443412
SWIFT: FIOBCZPP

Sociální sítě

Místo konference

Klášter Hájek, Hájecká 2, 273 51 Červený Újezd (okres Praha-západ)

Sponzoři setkání

Nadační fond CREDO
Děkujeme také všem menším i větším dárcům.