Languages

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Historie New Dawn v České republice

První skupina z České republiky se konference New Dawn ve Walsinghamu zúčastnila r. 1993. Byla to skupina drogově závislých z nadace Podané ruce vedené Jindřichem Vobořilem. Během let se složení účastníků i organizace vedení pouti obměňovala, nicméně všichni odjíždí nadšení z živého společenství církve, obohacení novými zkušenostmi s Boží dobrotou a naplněni dary Ducha svatého.

V mnohých už po léta dřímala stejná touha, kterou kdysi pocítil Myles v Arsu – je Boží vůle uspořádat takovou konferenci v České republice?

Vnímali jsme, že ano a proto jsme se začali poohlížet po místě, kde by se takovéto setkání mohlo organizovat. A nutno podotknout, že si to místo spíše našlo nás – na doporučení jednoho kněze a řádové sestry jsme se vydali prohlédnout poutní místo Hájek u Červeného Újezdu.

Ačkoliv klášter na první pohled vypadá sešle, každý, kdo projde jeho branou, nemůže necítit úžasnou sílu tohoto místa, prodchnutého staletími modliteb.

Také my jsme byli tímto místem naprosto okouzlení a od první chvíle jsme vnímali, že je to pravé místo pro konferenci New Dawn.

 

Díky velké vstřícnosti bratří františkánů a důvěře hájeckého rektora o. Vianneye Dohnala jsme v září 2013 uspořádali „nultou“ charismatickou konferenci, které se zúčastnilo 50 lidí. Velkým působením Boží milosti během setkání jsme byli utvrzeni v tom, že Pán nám v našem počínání žehná a v srpnu 2014 jsme pořádali první ročník.


Nahoru