Languages

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Historie kláštera v Hájku

Toto poutní místo bylo založeno roku 1623 hrabětem Floriánem Jetřichem Žďárským, císařským komorníkem a nejvyšším dvorním maršálkem, jako poděkování za vyslyšení jeho prosby o mužského dědice. Nejdříve byla vybudovaná kaple podle vzoru italské Lorety, odkud si šťastní manželé přivezli sochu Madony, která byla posvěcena dotykem s původní sochou loretánskou.

Fotka Loretánské Madonny
Loretánska Madonna

O hájeckou Loretu pečoval po 35 let poustevník, žijící v domku u kaple. Vymodlený Floriánův syn František Adam Eusebius, se postaral o duchovní správu Loretánské kaple v Hájku velkoryse. Založil zde roku 1659 klášter pro 12 františkánů. Sám zde často přebýval a nakonec i zemřel. Tělo hraběte Eusebia, oděné do františkánského hábitu, bylo pochováno v katedrále sv. Víta, jeho srdce však bylo podle jeho přání pohřbeno pod prvním stupněm oltáře v Loretánské kapli.

 

 Místo, kde je pochované srdce hraběte Eusebia
Místo, kde je pochované srdce hraběte Eusebia. V roce 1716 zde byl umístěn mramorový kámen s latinským nápisem a chronogramem

 

Hájecká Loreta se záhy stala oblíbeným poutním místem. Podle svědectví arcibiskupské kanceláře z r.1722 navštěvovalo Hájek ročně průměrně 60.000 poutníků. Podporou k vykonání pouti nebyly jen plnomocné odpustky, kterými byla loretánská kaple v Hájku nadána, ale především zázraky ke kapli se pojící.

Za nacistické okupace postihl útisk i františkány. Řád však nebyl tehdy zrušen a nebyl zrušen ani klášter v Hájku. Toužebně očekávané osvobození a obnovení republiky však nesplnilo očekávání. Po třech letech jistých nadějí došlo ke komunistickému převratu a k proticírkevnímu tažení. Hájecký klášter se stal sběrným klášterem pro mladé kleriky z různých řeholí. Roku 1951 převezli tyto chlapce jinam a do Hájku se dostali kněží, kteří byli předtím vězněni v Želivském klášteře.

Od roku 1953 bylo v Hájku zřízeno skladiště munice, které bylo přísně střeženo československou armádou.

Roku 1993 byl klášter v naprosto zdemolovaném stavu vrácen zpět františkánskému řádu. Řád na své náklady klášter postupně opravuje, a přestože se udělala spousta práce, nejsou klášterní budovy ještě v původním stavu.

 Nádvoří před Loretánskou kaplí
Nádvoří před Loretánskou kaplí


Nahoru