Languages

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Historie konference New Dawn ve Walsinghamu, Anglie

Katolickou charismatickou konferenci New Dawn (Nové svítaní) ve Walsinghamu organizuje komunita Prince of Peace (Kníže pokoje). Vyšla z velmi skromných začátků a její zakladatel, Myles Dempsey, toužil obnovit Anglii coby Mariino věno.

Roku 1985 se Myles Dempsey zúčastnil charismatické konference ve francouzském Arsu. Byl pohnut živou vírou velkého shromáždění věřících a během modlitby prosil Boha, zda by byla jeho vůle, aby takovou konferenci uspořádal i v Anglii. Uslyšel tři slova – „Walsingham“ a „New Dawn“.

Čtěte více ...

 

Historie New Dawn v České republice

První skupina z České republiky se konference New Dawn ve Walsinghamu zúčastnila r. 1993. Byla to skupina drogově závislých z nadace Podané ruce vedené Jindřichem Vobořilem. Během let se složení účastníků i organizace vedení pouti obměňovala, nicméně všichni odjíždí nadšení z živého společenství církve, obohacení novými zkušenostmi s Boží dobrotou a naplněni dary Ducha svatého.

V mnohých už po léta dřímala stejná touha, kterou kdysi pocítil Myles v Arsu – je Boží vůle uspořádat takovou konferenci v České republice?

Čtěte více ...

 

Historie kláštera v Hájku

Toto poutní místo bylo založeno roku 1623 hrabětem Floriánem Jetřichem Žďárským, císařským komorníkem a nejvyšším dvorním maršálkem, jako poděkování za vyslyšení jeho prosby o mužského dědice. Nejdříve byla vybudovaná kaple podle vzoru italské Lorety, odkud si šťastní manželé přivezli sochu Madony, která byla posvěcena dotykem s původní sochou loretánskou.

Čtěte více ...


Nahoru