New Dawn open air 21.- 25. 8. 2024

Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově (Lk 13,35)

New Dawn - open air

Příští setkání proběhne v termínu:
21. - 25. 8. 2024

Motto konference:

Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově (Lk 13, 35)

aktuální informace

Přihlašování na letošní konferenci je spuštěno.

Registrujte se zde.
On-line přihlašování bude ukončeno
ve čtvrtek 15. 8. 2024 23:59.

V sekci přednášky naleznete audio (pouze zvuk) přednášky z konference New Dawn a také záznamy chval.

klášter hájek

Velkým přínosem pro konferenci je samotné místo. Století modliteb bratří františkánů a poutníků spočívá na tomto místě jako požehnání, z něhož smíme čerpat i my. Rádi bychom přispěli k obnově tohoto kláštera i finančně, proto během konference pořádáme pro bratry františkány sbírku.


jak vypadá konference New Dawn?

New Dawn - Nové svítání

Katolické charismatické setkání inspirované atmosférou charismatické konference v anglickém Walsinghamu.

modlitba chval

přednášky

slavení eucharistie

modlitba za uzdravení

večer smíření

modlitba za vylití Ducha svatého

Program konference 2024

středa  21. SRPNA 2024

13:00 Otevření registrace 
17:00 Zahajovací mše svatá
18:00 Večeře 
19:00 Modlitba chval 
20:00 Úvodní přednáška 

čtvrtek 22. SRPNA 2024

08:45 Modlitba chval
09:30 * Přednáška
10:30 Přestávka
11:00 Mše svatá
12:30 Oběd + osobní volno
14:30 * Workshop I 
16:00 * Workshop II 
17:30 Večeře + osobní volno
19:00 Modlitba chval 
20:00 Večer smíření 
23:00 - 07:00 Celonoční adorace 

pátek 23. SRPNA 20234

08:45 Modlitba chval
09:15 * Přednáška
10:00 Přestávka + přesun k 19. zastavení poutní cesty
10:45 Procesí do Hájku se sochou Panny Marie 
11:30 Mše svatá -
12:30 Oběd + osobní volno
14:30 * Workshop I 
16:00 * Workshop II

17:30 Večeře + osobní volno
19:00 Modlitba chval
20:00 Večer modlitby za uzdravení
23:00 - 07:00 Celonoční adorace 

sobota 24. SRPNA 2024

08:45 Modlitba chval
09:30 * Přednáška 
10:30 Přestávka
11:00 Mše svatá 
12:30 Oběd + osobní volno
14:30 * Workshop I 
16:00 * Workshop II 
17:30 Večeře + osobní volno
19:00 Modlitba chval 
20:00 Večer modlitby za vylití Ducha svatého
23:00 - 07:00 Celonoční adorace 

neděle 25. SRPNA 2024

08:45 Modlitba chval
09:30 * Přednáška 
10:30 Přestávka
11:00 Závěrečná mše svatá 

* probíhá zvlášť program pro děti

- Během odpoledních workshopů probíhá paralelně přímluvná modlitba
- Mládež má svůj vlastní program
- Změna programu vyhrazena

Informace pro účastníky

Do začátku konference New Dawn 2024 zbývá

Odpočet

Informace o ubytování, možnostech stravování, dopravě a parkování v Hájku, speciálním programu pro děti a mládež:

Hosté konference 2024

P. Petr Beneš

Farář v brněnských Židenicích, člen vedoucího týmu i spolku New Dawn CZ. Pro svou schopnost předávat hluboká sdělení s nadhledem a humorem sobě vlastním, je oblíbeným mluvčím. Je také mj. členem vedoucího týmu dětské charismatické konference v Brně.

P. Vojtěch kodet O.carm

Katolický kněz a člen řádu karmelitánů. Je výjimečným kazatelem a exercitátorem, jehož vášní je především Boží slovo a jeho aplikace do života každého křesťana. Je nestorem charismatické obnovy v ČR, kterou po desetiletí systematicky buduje a formuje.

P. Jozef Mihok CSSR

Provinciál bratří redemptoristů na Slovensku i v Čechách a slovenský koordinátor Charis. Je také zakladatelem katolického týmu Návrat a společenství Shekinah. Mnoho času tráví na cestách, aby ohlašoval evangelium a sloužil modlitbou.

Sr. Veronika Barátová

Sestra Veronika Katarína Barátová pochází ze Slovenska a od roku 1990 je členkou Komunity Blahoslavenství. Věnuje se formaci členů komunity, vede duchovní obnovy a semináře na různá témata duchovního života.

Marek Novák

Katolický laik, kterému leží na srdci formace křesťanů a rozvíjení darů a charismat, zvláště proroctví a modlitby za uzdravení. Je součástí týmu Otcova srdce. Pracuje pro nadační fond Credo, díky kterému se může naplno věnovat službě a pořádat kurzy a obnovy. Žije v Sušici a je otcem tří dětí. 

Dominic McDermott

Katolický laik, žije v Anglii, kde má na starost rozvoj komunit a farností. Dlouhá léta byl zaměstnán ve vězení jako údržbář, aby mohl být nablízku lidem,  kteří se potřebují setkat s Bohem. Jeho charismaty jsou dar proroctví a biblický výklad snů. 

Josef Byrtus

Katolický laik, s manželkou Reginou působí na Jablunkovsku, kde vede společenství a další duchovní aktivity. Jeho vášní je Písmo svaté, které ho dovedlo ke studiu hebrejštiny a židovských tradic. Ve svých přednáškách posluchačům odkrývá nové hlubiny Božího slova, které na své cestě objevil.  

Ondřej LIŠKA

Vedoucí společenství Gedeon a lídr kapely Gedeon Worship. Povoláním učitel, nyní se věnuje službě evangliu na plný úvazek. Jeho srdce hoří pro chválu, kterou přináší na různá místa včetně věznic. Je autorem mnoha písní, které obohatily chválovou kulturu v naší zemi. S manželkou Veronikou mají dceru Noemi.

Ondřej NOVÁK

Katolický laik z Frýdku-Místku, povoláním právník, jehož charismatem je modlitba za uzdravení. Sám byl uzdraven z fyzického hendikepu a ve své službě zažívá velké působení Boží moci..

gedeon worship

Chválová kapela ze společenství Projekt On z Valašských Klobouk. Jejich touhou je vyvyšovat jméno Ježíš na každém místě a přinášet chválu, ke které se bude On přiznávat mocnými znameními a zázraky.

Trinity worship

Jsme chválová kapela, která volně sdružuje členy z různých částí naší země. Toužíme skrze naši službu uctívat Boha pro to, kým On je a vytvářet prostor, aby Jeho království mohlo sestupovat na zemi a proměňovat naše životy. Vnímáme, že chvály jsou Boží dar pro tento čas, skrze který chce uvolňovat svou moc a uzdravení do našich společenství.

Br. Jan Cyril C.F.R.

Člen františkánské komunity ve Spojených státech. Bratři se věnují lidem na okraji společnosti, na ulici, v ghettech a na misiích. Jeden z jejich klášterů je i v Bronxu a je tak pojemnována kniha, která o těchto bratřích vyšla v češtině: Františkáni z Bronxu.

Fotografie z konference

Kontaktní údaje

Sídlo spolku

New Dawn CZ z.s.
Obicka 72
Hrochův Týnec 538 62
IČO: 07143010

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Beranová
+420 777 188 126
(18-21:00)
E-mail: info@newdawn.cz

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2601443412 /2010 (Fio Banka)
IBAN: CZ0920100000002601443412
SWIFT: FIOBCZPP

Sociální sítě

Místo konference

Klášter Hájek, Hájecká 2, 273 51 Červený Újezd (okres Praha-západ)

Sponzoři setkání

Nadační fond CREDO
Děkujeme také všem menším i větším dárcům.